Zaštita glave

Zaštita glave važna je kategoriju koja ima ulogu zaštititi jedna od najvažnijih ljudskih osjetila. Pod ovom kategorijom spada zaštita glave, vida, sluha, njuha i dišnih puteva. U kategoriji zaštite glave možete promaći proizvode koji štite od mehaničkih opasnosti i kemijskih štetnosti. Važćna kategorija su također i komunikacijska sredstva koja uz zaštitu sluha pružaju korisniku mogućnost komuniciranja sa drugim djelatnicima ili centralom. Tu su i maske za zavarivanje koje se dijele na klasične maske i automatske maske za zavarivanje.