Vodite li računa o tome može li i radna odjeća vaših zaposlenika biti porezno priznati trošak? Kod nabave takve odjeće potrebno je zadovoljiti određene uvjete, a uvjeti se razlikuju ovisno o vrsti djelatnosti kojom se bavite. Tako odjeća koju ste predvidjeli kao radnu može biti potpuno priznati trošak, ali može biti i trošak bruto plaće ili čak oporezovan porezom na dohodak od kapitala. Više o poreznom tretmanu radne odjeće i obuće pročitajte u nastavku.

Zakon o poreznom tretmanu

Porezni tretman radne odjeće i obuće uređen je kroz više različitih Zakona, internih akata poput onih koje su donijeli Hrvatska odvjetnička i javnobilježnička komora, ali i Pravilnikom o posebnoj radnoj odjeći osoba koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela (npr. kozmetičari, kuhari, konobari, zdravstveni djelatnici, komunalni djelatnici i sl.). Takve osobe obvezne su nositi posebnu radnu odjeću i obuću. Trošak nabave (uz odgovarajuću dokumentaciju) takve odjeće porezno je priznati trošak.

Što trebate znati?

U smislu Zakona o porezu na dobit, radna odjeća i obuća može biti porezno priznati trošak ukoliko nabavljena odjeća i obuća zaista služe u svrhu obavljanja određene djelatnosti te ukoliko postoji jasno specificirana isprava o njenoj nabavi (račun) na temelju koje se može pouzdano utvrditi trošak nabave. Vijek uporabe radne odjeće uglavnom je kraći od jedne godine što takvu odjeću svrstava u kratkotrajnu imovinu. U tom slučaju nabavljenu odjeću moguće je kod stavljanja u upotrebu jednokratno priznati kao trošak razdoblja. Ukoliko se pak radna odjeća i obuća vode kao materijalna imovina Društva potrebno je o njoj voditi odgovarajuću evidenciju sa podacima o vrsti, količini, vrijednosti, datumu nabave te djelatnicima koji istu koriste. U praksi se evidencija radne odjeće i obuće uglavnom vrši putem reversa kojim djelatnik zadužuje odjeću i obuću te potvrđuje primitak iste.

Zakonom o porezu na dohodak propisano je da radna odjeća (ne i obuća) mora bit obilježena nazivom ili znakom poslodavca (logom) i kao takva je porezno priznati trošak. Ukoliko odjeća nije obilježena znakom poslodavca smatra se primitkom u naravi fizičke osobe (sa svim pripadajućim doprinosima te porezom i prirezom).
U slučaju da je odjeća namijenjena članu društva ili nekome iz njegove uže obitelji, a isti nije/nisu zaposlenici Društva trošak nabave takve odjeće i obuće predstavlja dohodak od kapitala na kojeg se obračunava porez po stopi od 40% + prirez. Ako su zadovoljeni uvjeti za potpuno priznavanje troška nabave radne odjeće tada se i pretporez također priznaje u cijelosti.

Na kraju poslovne godine radna odjeća i obuća se rashoduju i uklanjaju iz knjigovodstvenih evidencija (ukoliko takva evidencija postoji) na temelju zapisnika.
Kao što je i ranije spomenuto, Hrvatska javnobilježnička i odvjetnička komora donijele su vlastite Pravilnike o službenoj odjeći kojima su detaljno propisane vrste i količine odjeće koju odvjetnici i javni bilježnici (ali i njihovi ostali djelatnici) mogu u određenim razdobljima nabaviti kao porezno priznati trošak.
Troškovi nabave radne odjeće terete javnobilježničke i odvjetničke urede, tj. Društva. OPREZ! I u ovom slučaju odjeća mora biti odgovarajuće obilježena kako trošak nabave ne bi bio proglašen primitkom u naravi (uz obvezu obračunavanja poreza i doprinosa) ili dohotkom od kapitala (uz obvezu obračunavanja poreza).
Savjetujemo vam da odjeću za slobodno vrijeme, sunčane naočale, kozmetičke preparate te raznu svečanu odjeću ipak ne kupujete na teret Društva.