Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s tvrtkama PROSCO, Layher i AGRAM organizirao je 15. ožujka o.g. savjetovanje na temu „Uporaba skele u građevinarstvu“, na kojem je sudjelovalo stotinjak zainteresiranih dionika. Savjetovanju su prisustvovali stručnjaci zaštite na radu, koordinatori, predstavnici tvrtki ovlaštenih za poslove zaštite na radu, državnih i javnih institucija, Inspektorata rada, te poslodavaca i sindikata, a moderirao je Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu.


Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređenje zaštite na radu, uvodno je istaknuo kako je građevinarstvo jedna od najrizičnijih djelatnosti kada je riječ o nesrećama, ozljedama na radu, te profesionalnim i drugim bolestima povezanim s radom. Prema dostupnim podacima visoka je stopa ozljeda i smrtnih ozljeda u građevinarstvu pa je tako u zadnjih 12 godina u ovoj djelatnosti smrtno stradalo 87 radnika. Ulazak na tržište rada nedovoljno stručno osposobljenih i iskusnih radnika, kratki ugovoreni rokovi za izvođenje ili završetak radova, nedostatak odgovarajuće kvalitetne opreme, ljudski faktor i mogući propusti u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, neki su rizici s kojima se danas suočavamo. Ovo savjetovanje doprinos je naporima za poštivanje pravila sigurnog rada na našim gradilištima. Zaštita na radu mora biti na prvome mjestu, a svaki poslodavac, ovlaštenik, koordinator, projektant, povjerenik radnika za zaštitu na radu i radnik treba primjenjivati mjere sigurnosti na radu na način da to čini ne samo zbog sebe nego i zbog svoje obitelji, prijatelja, kolega i kolegica u radnoj sredini. Sigurnost na radu, dakle, odgovornost je svih.


Kada se govori o skelama u građevinarstvu, one s jedne strane olakšavaju obavljanje određenih zahtjevnih poslova, ali istovremeno nose rizike i zahtijevaju poštivanje odgovarajućih pravila bez improvizacija. Propisano je da se skele moraju graditi i postavljati prema planu koji sadržava sigurnosne elemente u pogledu sastavljanja, načina pričvršćenja, dopuštenih opterećenja, statičkog proračuna nosivih elemenata, uputa za montažu i demontažu, a taj se plan ovjerava projektant skele i odgovorna osoba na gradilištu. Skele se moraju izvoditi sa svim propisanim elementima u pogledu zaštitnih ograda, rubnih zaštita od pada alata i materijala, propisane širine poda skele, pristupa na pojedine katove skele i s drugim sigurnosnim elementima.


Poslovi postavljanja i demontaže skela moraju se odvijati isključivo pod nadzorom određene stručne osobe na radilištu, a zaposlenici moraju biti stručno osposobljeni i imati zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za rukovatelja i postavljača skele. Provjera ispravnosti skele obavlja se ovjerom koju potvrđuje određena osoba na gradilištu putem kontrolne knjige skele, a važna je i redovita kontrola, jer svaka skela mora omogućavati potpunu sigurnost na radu.


Navedenim odgovornim i stručnim pristupom, uz poštivanje svih drugih mjera zaštite na radu, mogu se spriječiti rizici pri radu na skelama, kao što su, primjerice, opasnost od rušenja neispravno izvedene skele, pada s visine u slučaju uspinjanja po skeli ili uspinjanja po neosiguranim ljestvama kao i kretanja po neosiguranim pristupima etaži skele, pada s etaže skele koja nije zaštićena propisanom zaštitnom ogradom, poskliznuća na podu skele, zapinjanja na odložene predmete i slično.


Ravnatelj Begović istaknuo je da raditi na siguran način znači u svakom trenutku razmišljati o opasnostima koje nas okružuju na mjestu rada, kao i odvojiti uvijek dovoljno vremena da radne zadatke obavimo kvalitetno i sigurno. Zaštita na radu zahtjeva disciplinu, odgovornost i poštivanje pravila bez odstupanja i pogrešaka. Ovo savjetovanje prilika je da se ukaže na rizike i mjere sigurnosti prilikom uporabe skela u građevinarstvu, uz edukaciju i savjetovanje. Poruka je to radnicima u ovoj važnoj djelatnosti i želja da se oni i njihove obitelji osjećaju sigurni da će svakog dana mjesto rada napustiti zdravi i neozlijeđeni!


Matej Krajinović, direktor tvrtke PROSCO d.o.o. u čijem je prostoru organiziran ovaj skup, pozdravivši sudionike, naglasio je da je sadržaj ovog savjetovanja vrlo koristan i edukativan. Istaknuo je da tvrtka PROSCO želi udruženim snagama, znanjem i iskustvom zajedno sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu dalje promicati zaštitu na radu, te potaknuti poslodavce da svojim djelatnicima osiguraju kvalitetna zaštitna sredstva i educiraju ih o kvalitetnoj i pravilnoj upotrebi. Mario Selak održao je prezentaciju o zaštitnoj opremi demonstrirajući kako se pravilno koristi zaštitna opreme za rad na na visini.


Željko Prister iz tvrtke Kontrol biro – Prister d.o.o. govorio je o zakonskoj regulativi u području korištenja skela, kao i o tome gdje je primjena regulativa u Hrvatskoj u odnosu na europsku praksu. Spomenuo je zakonske propise važne u području skela, od Zakona o zaštiti na radu, zatim podzakonskih propisa, kao što su pravilnici o zaštiti na radu na privreme